royalfoto
royalfoto
Royalfoto
Royalfoto

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de les empreses.

 

Denominació social:
Normaldensidad, S.L.
Nif B61136941
Travessera de les Corts 201

Tel. 933303868
08028 Barcelona
royalfoto@telefonica.net

___________________________

 

Denominació social:

Fotoproces,S.A.

Nif A58970625

Rosselló, 473

Tel. 934550622

08025 Barcelona

info@royalfoto.com

 

Aquest lloc web ha estat creat per les empreses esmentades anteriorment amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Royalfoto i l'usuari.

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

 

Contacte

Royalfoto - Normaldensidad,S.L
Travessera de les Corts, 201

Tel.933303868
08028 Barcelona

royalfoto@telefonica.net

_________________________

Royalfoto - Fotoproces,S.A.

Rosselló, 473

Tel. 934550622

08025  Barcelona

info@royalfoto.com


 

La nostra oferta

Voleu conèixer millor la nostra oferta? A la nostra secció de productes i serveis obtindrà informació detallada.

Royalfoto en xarxes socials: